Programy CŽV na fakultách

Faculty of Science


LLL programmes with micro-credentials

Programy s mikrocertifikátem
Číslo Název Forma
RC01W001 Post-conflict reconstruction and development Full-time

Programy dalšího vzdělávání

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Číslo Název Forma
R501W047 Biochemie kolem nás Combined
R501W040 Biotechnologie pro 21. století Combined
R501W033 Funkcionální programování v jazyce Scheme Combined
R501W050 Geogebra v matematice a geometrii Combined
R501W044 Matematika: K čemu je to všechno dobré? Combined
R501W035 Moderní HTML a CSS Combined
R501W045 Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti neboli Jak a proč se liší podnebí města od jeho okolí (na příkladu Olomouce) Combined
R501W041 Práce s prameny ve výuce starších a moderních dějin Combined
R501W038 Programování robotů a mikropočítačů Combined
R501W043 Průvodce správným, tedy bayesovským myšlením Combined
R501W042 Software pro učitele chemie Combined
R501W029 Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření nejen zeměpisu Combined
R501W036 Úvod do počítačových sítí Combined
R501W049 Video ve výuce Combined
R501W034 Vizuální programovací jazyky Combined
R501W032 Vyhledávání, stromy a grafy Combined
R501W046 Vyučování zeměpisu v terénu Combined
R501W048 Výuka s infografikami Combined
R501W039 Základy 3D tisku Combined
R501W031 Základy algoritmizace Combined
R501W030 Základy nanotechnologií pro učitele chemie Combined
R501W037 Základy programování v Pythonu Combined
Semináře KPP pro další vzdělávání akademických pracovníků
Číslo Název Forma
R502W032 AI for teaching Full-time
R502W042 Chemický průmysl v České republice: přehled a možnosti spolupráce Full-time
R502W005 Didaktika biologie (projektová výuka) Full-time
R502W004 Didaktika biologie (tandemová výuka) Full-time
R502W018 Didaktika biologie I Full-time
R502W021 Didaktika biologie II Full-time
R502W036 Didaktika biologie: Projektová výuka v biologii Full-time
R502W037 Didaktika biologie: Tandemová výuka Full-time
R502W003 Didaktika chemie I Full-time
R502W023 Didaktika chemie II Full-time
R502W002 Didaktika fyziky I Full-time
R502W022 Didaktika fyziky II Full-time
R502W014 Didaktika geografie - aktuální témata fyzické a environmentální geografie Full-time
R502W013 Didaktika geografie - reflexe zkušeností z mikrovýstupů, nové metody výuky Full-time
R502W025 Didaktika geografie II - Vybraná témata geografie vzdělávání Full-time
R502W026 Didaktika geografie III - Vybraná témata geografie vzdělávání Full-time
R502W001 Didaktika matematiky I Full-time
R502W019 Didaktika matematiky II Full-time
R502W041 Distanční vzdělávání a e-learning, internetová komunikace Full-time
R502W010 Evaluace na UPOL Full-time
R502W038 Fyzika v mezipředmětových vazbách Full-time
R502W039 Fyzika v živé přírodě Full-time
R502W028 Jak udělat distanční výuku zajímavou Full-time
R502W017 Jak zajistit synchronní online výuku Full-time
R502W034 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí I Full-time
R502W035 Jak zvládat zátěž v akademickém prostředí II Full-time
R502W016 Koordinátor EVVO v kostce Full-time
R502W011 Kurz - Moodle I Full-time
R502W012 Kurz - Moodle II Full-time
R502W020 Kurz - Moodle III Full-time
R502W030 Lektorské dovednosti I Full-time
R502W031 Lektorské dovednosti II Full-time
R502W027 LOUIS - výuka přenositelných kompetencí Full-time
R502W033 Metodologie exkurze a přehled možných exkurzí do chemických podniků vyrábějících základní chemické sloučeniny Full-time
R502W043 Moodle pro začátečníky a mírně pokročilé Full-time
R502W006 Obecná didaktika I Full-time
R502W024 Obecná didaktika II Full-time
R502W007 Plagiátorství, jak číst výstupy Full-time
R502W008 Plagiátorství, jak číst výstupy (pro garanty studijních programů) Full-time
R502W015 Proč a jak (se) učit o změně klimatu Full-time
R502W029 Reflexe filosofie biologie ve vyučování Full-time
R502W009 Rétorika Full-time
R502W040 Umělá Inteligence ve vzdělávání (workshop) Full-time

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Program k rozšíření odborné kvalifikace
Číslo Název Forma
R201WR01 Geografie pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia) Combined
R201WR02 Učitelství geografie pro SŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia) Combined

Programy v rámci akreditovaného studijního programu

Kurzy programů vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu
Číslo Název Forma
R903W001 Newton Combined
Program doplňujícího pedagogického vzdělávání
Číslo Název Forma
R901WD04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS04 Qualification Course for Teachers of Biology Combined
R901WS03 Qualification Course for Teachers of Chemistry Combined
R901WD03 Qualification Course for Teachers of Descriptive Geometry Combined
R901WD05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WS05 Qualification Course for Teachers of Environmental Education Combined
R901WD06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WS06 Qualification Course for Teachers of Geography Combined
R901WD01 Qualification Course for Teachers of Mathematics Combined
R901WS01 Qualification Course for Teachers of Mathematics Combined
R901WD02 Qualification Course for Teachers of Physics Combined
R901WS02 Qualification Course for Teachers of Physics Combined

Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky

Tematické vzdělávání
Číslo Název Forma
R601W001 Badatel - letní škola Combined
R601W002 Badatel - víkendový seminář Combined
Zpět na seznam fakult

Privacy settings

Allow all cookies More info