Programy CŽV na fakultách

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology


Mezinárodně uznávané kurzy

Mezinárodně uznávané kurzy
Číslo Název Forma
MM0101 Master of Public Policy in Educational Policy and Community Engagement Combined

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Číslo Název Forma
M20012 Aktivizující metody podporující klima ve školních kolektivech Combined
M20010 Dobrovolnické minimum. Dobrovolnictví pro každého Combined
M20013 Doučování jako podpůrný prostředek školního vzdělávání Combined
M20019 Etická výchova pro základní a střední vzdělávání Combined
M20011 Fundraising, tvorba projektů a rozvoj školy se zaměřením na sociální začleňování Combined
M20015 Hodnotové vzdělávání pro 1. a 2. stupeň ZŠ jako součást inkluzivní školy Combined
M20004 Interkulturní komunikace ve školském prostředí Combined
M20009 Koordinátor dobrovolníků ve škole Combined
M20017 Kritické myšlení v otázkách práce s etnickými menšinami Combined
M20007 Krize rodiny a její dopad na školu Combined
M20002 Leadership ve škole se zaměřením na inkluzi Combined
M20025 Learning Outcomes in University for Impact in Society (LOUIS) - výuka nositelných kompetencí Combined
M20026 Média na hraně - mediální dovednosti pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Combined
M20018 Nenásilná komunikace nejen se sociálně vyloučenými Combined
M20005 Partnerství školy, rodiny a komunity Combined
M20001 Politika a filosofie školy podporující inkluzi Combined
M20014 Práce s kolektivem v prostředí inkluzivního vzdělávání Combined
M20003 Právo ve vzdělávání a protiprávní jednání ve školách Combined
M20024 Principy pozitivního třídního klimatu Combined
M20008 Řízení změn ve školách s ohledem na jejich strategický rozvoj Combined
M20016 Romská kultura a pedagogický proces Combined
M20020 Učitelství náboženství pro základní školy Combined
M20006 Utváření antidiskriminační politiky a procesů ve škole Combined
M20021 Zážitková pedagogika a její využití při výuce angličtiny a ostatních jazyků Combined
M20023 Zdravá generace - výchova ke zdraví zážitkově Combined
M20022 Zdravá generace - výchova ke zdraví zážitkově (online) Combined
Programy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků
Číslo Název Forma
M20105 Autogenní trénink pro sociální pracovníky jako prevence syndromu vyhoření Combined
M20106 Empatická laboratoř pro sociální pracovníky Combined
M20111 Kazuistický seminář s využitím balintovských technik Combined
M201W002 Posouzení zdravého a nezdravého spirituálního systému klienta v nemocničním prostředí Combined
M20102 Přehled psychosomatických onemocnění a vedení anamnestického rozhovoru pro sociální pracovníky Combined
M20108 Progresivní svalová relaxace pro sociální pracovníky Combined
M20103 Psychosociální faktory ovlivňující zdraví a odolnost klientů sociálních služeb Combined
M20107 Psychosomatická péče v ČR v praxi Combined
M20109 Psychotraumatologický pohled na práci s klientem Combined
M20110 Rodinná politika v praxi Combined
M201W001 Sociální práce ve zdravotnickém prostředí Combined
M20112 Spirituální citlivost v praxi sociální práce Combined
M20101 Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech Combined
M20104 Využití hypnózy jako metody psychohygieny pro sociální pracovníky Combined
Programy dalšího vzdělávání v oblasti teologie
Číslo Název Forma
WM20302 Konference Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi Combined
WM20301 Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi Combined
Programy dalšího vzdělávání v oblasti zdraví
Číslo Název Forma
M20204 Alternativní a augmentativní komunikace s klientem s kognitivní poruchou a demencí Full-time
M20206 Daseinsanalytický výklad snů Full-time
M20205 Psychoterarapie Full-time
M20201 Vybrané kapitoly z psychosomatiky Full-time
M20210 Výcvik v integ. psychoterapii - sebezkušenostní část Full-time
M20203 Výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku - teorie Full-time
Programy dalšího vzdělávání v oblasti zdraví
Číslo Název Forma
M20206 Autogenní trénink II Combined
M20205 Empatická laboratoř Combined
M20204 Hypnóza Combined
M20214 Psychické poruchy a somatické onemocnění - souvislosti při společném výskytu Combined
M20208 Psychoanalytická psychosomatika Combined
M20202 Psychosomatika III Combined
M20203 Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží Combined
M20207 Snový život jako teoretické východisko psychosomatiky Combined
M20213 Stres a jak mu čelit Combined
M20209 Supervize případů s rozšířenou biografickou anamnézou s využitím techniky M. Balinta Combined
M20211 Vybrané kapitoly z psychiatrie Combined
M20215 Vybrané kapitoly z psychosomatické medicíny II Combined
M20210 Vybrané kapitoly z psychosomatiky Combined
M20212 Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky Combined
M20201 Výcvikový kurz Terapie zaměřené na emoce Combined

Programy specializačního vzdělávání

Programy specializačního vzdělávání
Číslo Název Forma
M10001 Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami Combined
M100W001 Nemocniční kaplan Combined

Programy v rámci akreditovaného studijního programu

Celoživotní vzdělávání v programu Etika v médiích
Číslo Název Forma
M90101 Letní ateliérové dílny Combined
Celoživotní vzdělávání v programu teologie
Číslo Název Forma
M900W001 Doplňující kurz teologie Combined
M90001 Doplňující kurz teologie Combined
M90002 Propedeutický teologický kurz pro Teologický konvikt Combined
M90004 Večerní studium spirituality I Combined
M90003 Večerní studium spirituality II Combined
Celoživotní vzdělávání v programu teologie
Číslo Název Forma
M90201 Propedeutický teologický kurz pro Teologický konvikt Full-time

Programy zájmového vzdělávání

Zájmové kurzy v oblasti ekonomie
Číslo Název Forma
M70401 Ekonomické myšlení Combined
Zájmové kurzy v oblasti etiky v médiích
Číslo Název Forma
M70501 Evangelizace a média Full-time
M70502 Krizová komunikace a etika Full-time
M70503 Základní principy a význam firemní komunikace v odborné praxi Full-time
Zájmové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání
Číslo Název Forma
M70302 Angličtina pro mírně pokročilé Combined
M70301 Angličtina pro začátečníky Combined
Zájmové kurzy v oblasti pedagogiky
Číslo Název Forma
M70108 Aktivizační metody ve škole podporující inkluzi Combined
M70111 English for Academic Purposes Combined
M70110 International Summer School in Refugee Law and Rights Combined
M70112 Já jsem Dobrý pastýř - program pro výuku náboženství Combined
M701W003 Katecheze Dobrého Pastýře Combined
M70103 Katecheze Dobrého Pastýře I Combined
M70109 Katecheze Dobrého Pastýře II Combined
M70107 Pedagogický výzkum a inkuze ve školách Combined
M701W001 Praktické nácviky práce s klientem Combined
M70101 Praktické nácviky práce s klientem Combined
M70106 Přístupy k sociální spravedlnosti a rovnosti v současné škole Combined
M701W002 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Combined
M70102 Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro praxi Combined
M70105 Service Learning Combined
M70113 Service-learning workshop Combined
M70104 Výchova ke stabilitě vztahů Combined
Zájmové kurzy v oblasti teologie
Číslo Název Forma
M70005 Autorita: krize autority, poslušnost, komunikace, manipulace Combined
M70002 Duchovní doprovázení Combined
M70008 Duchovní doprovázení - online - teoretická část Combined
M70014 Duchovní obnova k Roku modlitby 2024 Combined
M70007 Formační doprovázení, povolání, kritéria, požadavky Combined
M70009 Hostina v Lukášově evangeliu Combined
M700W006 Katedrála sv. Václava od krypty po věž Combined
M700W003 Kurz duchovního doprovázení Combined
M700W001 Latina Combined
M700W004 Párové doprovázení manželů Combined
M70001 Párové doprovázení manželů Combined
M70006 Prevence a řešení konfliktů Combined
M70003 Psychologie osobnosti a práce s klientem nejen pro formátory Combined
M70013 Putování s Marií - duchovní obnova Combined
M700W002 Řeholníci řeholníkům Combined
M700W007 Sakrální památky Olomouce Combined
M700W005 Služba kněze rodinám při obnově vztahů Combined
M70010 Supervizní poradenství pro duchovně doprovázející Combined
M70004 Vzdělávací sebezkušenostní skupina pro formátory řeholníků Combined
M70011 Vzdělávací sebezkušenostní skupina pro řeholníky, formátory, pastorační pracovníky Combined
M70012 Zájmový kurz teologie online Combined
Zájmové kurzy v oblasti zdraví
Číslo Název Forma
M70205 Autogenní trénink - základní stupeň Combined
M70211 Empatická laboratoř Combined
M70210 Hypnóza Combined
M70208 Jacobsonova progresivní svalová relaxace Combined
M70213 Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat - ochutnávka z psychosomatiky Combined
M70209 Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat - psychosomatický kontext Combined
M70203 Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru Combined
M70206 Psychologická první pomoc Combined
M70204 Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života Combined
M70201 Psychosomatika 1 Combined
M70207 Psychosomatika 2 Combined
M70214 Psychosomatika z klinického pohledu, terapeutické implikace Combined
M70212 Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží Combined
M70202 Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech Combined
Zpět na seznam fakult

Privacy settings

Allow all cookies More info