Detail programu

Politika a filosofie školy podporující inkluzi


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v akreditovaných programech DVPP.
Název programu/kurzu:
Politika a filosofie školy podporující inkluzi
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Předmět je zaměřen na oblast utváření a prosazování vlastní filosofie a vnitřní i vnější politiky školy, která je klíčovým faktorem při utváření identity školy. Pedagogičtí pracovníci škol se v rámci předmětu seznámí s významem pojmu vlastní identita školy a s budováním "tváře školy", která je nezbytná pro identifikaci žáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků se svou školou. Předmět vychází z teze, že pouze škola s kvalitně vytvořenou vlastní identitou, která se projevuje v řízení školy, ve formulaci filosofických základů školy a v neposlední řadě v budování vnitřní i vnější politiky školy, je schopna kvalitním způsobem postoupit transformaci z tradiční na inkluzi podporující školu bez obavy o ztrátu této své identity.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info