Detail programu

Leadership ve škole se zaměřením na inkluzi


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v akreditovaných programech DVPP.
Název programu/kurzu:
Leadership ve škole se zaměřením na inkluzi
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Předmět bude zaměřen na dosud málo reflektovanou problematiku. Hlavním cílem bude seznámit účastníky s uplatňováním prvků leadershipu ve výuce s ohledem na odlišné vzdělávací potřeby studentů. Dosud ve školách převládá spíše manažerské hledisko, zaměřené na řízení, plánování, organizaci výuky, ale málo na lidskou složku, interakci se studenty, vedení. Přitom ve spojitosti s inkluzivním vzděláváním se uplatnění leadershipu přímo nabízí. Účastníci budou v rámci tohoto předmětu seznámeni se základními pojmy, které se k leadershipu vztahují, aby si uvědomili základní odlišnosti mezi tradičním a novým pojetím, dále se zaměříme na osobnost učitele z pohledu leadershipu, sociální interakce, ke kterým při vyučování (ale i ve spolupráci rodiny se školou) dochází, neboť ty ve spojitosti se zvoleným způsobem komunikace utváří i celkové klima ve třídě. Pozornost bude věnována též faktorům, specifikám i metodám učení studentů, neboť mnoho studentů neví, jak se učit efektivně, nemají často ani vhodné podmínky pro učení a poslední část bude zaměřená na možné způsoby aktivního zapojení studentů do výuky s využitím vybraných vyučovacích metod.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info