Detail programu

Partnerství školy, rodiny a komunity


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v akreditovaných programech DVPP.
Název programu/kurzu:
Partnerství školy, rodiny a komunity
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
ČR patří mezi země s velmi vysokou závislostí vzdělávacích výsledků na socioekonomickém zázemí rodin a k zemím s nadprůměrným rozdílem mezi dobrými a slabými žáky (podrobněji viz Matějů, Straková, 2006; Palečková, 2007) v českém vzdělávacím systému chybí mechanismy efektivně zmírňující tyto rozdíly. U žáků s horším sociálně-ekonomickým zázemím existuje dvakrát vyšší pravděpodobnost, že si povedou hůře než ostatní - osobní nebo sociální okolnosti představují překážky při naplňování vlastního vzdělávacího potenciálu (OECD, Equity and Quality in Education, 2012). Český vzdělávací systém také charakterizují velké rozdíly v sociálním složení žáků jednotlivých škol a jejich výsledcích a obecně malá motivační úloha školy - dítě, které si motivaci nepřináší z domova, ji ve škole zpravidla nezíská.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info