Detail programu

Řízení změn ve školách s ohledem na jejich strategický rozvoj


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v akreditovaných programech DVPP.
Název programu/kurzu:
Řízení změn ve školách s ohledem na jejich strategický rozvoj
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Předmět je zaměřen na představení konceptu řízení změn, které se vhodně uplatňuje při strategickém rozvoji škol a školských zařízení. Česká školní inspekce ve svém dokumentu Kvalitní škola - kritéria a indikátory hodnocení zřetelně formulovala požadavky na koncepci a strategii rozvoje škol. Pro mnohé školy a pedagogické pracovníky tento koncept znamená velkou změnu v pojetí školy jako vzdělávací instituce. V tomto předmětu DVPP se pedagogičtí pracovníci seznámí s východisky změn i silami, které potřebu změn vyvolávají. Dále se budou zabývat procesem změny a technikami jejich zavádění. Akcentovány budou změny s ohledem na strategický rozvoj škol a účastníci si vyzkouší proces implementace změny, které se ve školách dějí v běžném edukačním procesu s ohledem na zapojení všech klíčových aktérů dění ve školách a školských zařízeních nejen s ohledem na znevýhodněné žáky.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info