Detail programu

Romská kultura a pedagogický proces


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v akreditovaných programech DVPP.
Název programu/kurzu:
Romská kultura a pedagogický proces
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Na základě nejnovějšího vývoje diskuze v kulturní antropologii a vlastních terénních zkušeností z romských lokalit na východním Slovensku bude poukázáno na rizika běžného nereflektovaného používání konceptu "romské kultury" ve veřejném prostoru. Bude vysvětlena komplexnost a složitost romské identity a etnické sebeidentifikace (nízký počet oficiálního přihlášení k romské národnosti, zároveň etnicita jako stigma). Na základě předchozích přístupů kritizující zaběhlá myšlenková schémata bude prezentována funkční alternativa. Bude představena odpověď na složitou otázku: Jak k Romům přistupovat s vědomím jejich odlišného sociálního postavení, životních trajektorií či socializace, ovšem konstruktivně a bez balastu stereotypů o jednotné romské kultuře? Důraz bude kladen na důsledky historických socioekonomických procesů včetně přetrvávající diskriminace v mnoha oblastech života a velkou diverzitu Romů, žijících v ČR. Interaktivním způsobem budou prezentovány posluchačům doporučení, jak pracovat s romskou odlišností v pedagogickém procesu nestereotypním způsobem. Učitelé se naučí chápat důsledky odlišného sociálního zázemí, etnické stigmatizace a silných strukturálních tlaků, které vedou u mnoha romských žáků k nízkým akademickým výsledkům nebo nežádoucímu chování. Pochopení kořenů této odlišnosti může vést k diferencovanějšímu přístupu jak k romským žákům, tak jejich rodičům.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info