Detail programu

Služba kněze rodinám při obnově vztahů


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Zájmové kurzy v oblasti teologie
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti teologie.
Název programu/kurzu:
Služba kněze rodinám při obnově vztahů
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Formace kněží k prohloubení kompetencí vhodných pro službu rodinám.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
- porozumět jednotlivým projevům nevhodného chování dětí i mládeže a příčinám nejčastějších těžkostí ve vztazích - nalézat alternativní metody k vedení dětí s cílem snížit napětí ve vztahu rodič - dítě - porozumět principům, jak vést děti k odpovědnosti, samostatnosti, schopnosti rozhodovat se a nést důsledky svých rozhodnutí - porozumět potřebě zdravého sebevědomí a z něho vyrůstajících mravně dobrých cílů - snazším způsobem motivovat jednotlivé účastníky sporu k volbě takových kroků, které vedou k posílení vzájemného vztahu i spolupráce
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info