Detail programu

Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy specializačního vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy specializačního vzdělávání
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Cílem kurzu je prohloubení vědomostí získaných pregraduálním studiem teologického směru ve specifické oblasti pastorace nemocných a osvojení nových poznatků a praktických dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro získání odborné způsobilosti nemocničního kaplana.
Název programu/kurzu:
Komunikace nemocničního kaplana s pacienty se specifickými potřebami
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Předkládaný program CŽV Komunikace nemocničního kaplana reaguje na zkušenosti z praxe služby nemocničního kaplana, kdy je potřebné více rozvinout naplnění požadavku k výkonu povolání nemocničního kaplana obsaženého v Části II. Kvalifikační požadavky nemocničního kaplana Dodatku č. 1 (s platností a účinností od 1. 1. 2012) k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřené dne 20. 11. 2006: odst. 4 písm. f) kurs komunikace, zejména v obtížných situacích, oproti základům probraným v rámci programu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je prohloubení a rozšíření stávajících vědomostí, získání nových poznatků v oblasti komunikace a především praktický nácvik komunikačních dovedností nemocničních kaplanů, zvláště v obtížných situacích.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Němec Damián, prof. dr
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info