Detail programu

Empatická laboratoř pro sociální pracovníky


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy zaměřené na rozvoj kompetencí sociálních pracovníků.
Název programu/kurzu:
Empatická laboratoř pro sociální pracovníky
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Empatie, tedy schopnost vciťovat se do pocitů druhé osoby se považuje za součást emoční inteligence. Je možné ji cíleně rozvíjet nácvikem aktivního naslouchání, které zahrnuje nejen přesné vnímání verbálního a neverbálního projevu v komunikaci. Vžívat se do pocitů a situace druhého člověka znamená pro sociálního pracovníka také být v dobrém kontaktu s vlastními pocity a myšlenkami (kdo rozumí sám sobě lépe rozumí i druhým). Metodika tréninku aktivního naslouchání a empatického doprovázení - empatická laboratoř - umožňují rozvíjet a kultivovat tyto dovednosti.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Tavel Peter, prof. Ing. Mgr. et Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info