Detail programu

Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání v oblasti zdraví
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti zdraví.
Název programu/kurzu:
Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem semináře je představit psychotraumatologický náhled na vznik a projevy prožitého traumatu a jeho dopady na fungování člověka během celého jeho života. Seminář se bude věnovat zejména traumatu (nepříznivé zkušenosti ) z dětství a tomu, jakým způsobem ovlivňuje tělesné zdraví a jak se podílí na později vzniklých sociálních a behaviorálních problémech v dospělosti. Pro práci s klientem je podstatné znát způsob, jakým centrální nervová soustava (CNS) zpracovává stresující zkušenosti a získat představu, jaké dopady má narušení přirozeného procesu zpracování informací v centrální nervové soustavě a jak se tyto procesy a změny projeví v životě traumatizovaného. Dílčím tématem bude i vztah mezi pomáhajícím pracovníkem a klientem založený na rovnocenném přístupu vůči klientovi. Účastníci kurzu seznámí s možnostmi další péče o osoby s nezpracovaným traumatem.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Tavel Peter, prof. Ing. Mgr. et Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info