Detail programu

Katecheze Dobrého Pastýře II


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Zájmové kurzy v oblasti pedagogiky
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky.
Název programu/kurzu:
Katecheze Dobrého Pastýře II
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz navazuje na předchozí Katecheze Dobrého pastýře pro děti ve věku 3 ? 6 let s cílem připravit účastníky na pokračování v katechezi s dětmi ve věku 6 ? 9 let. Účastníci budou uvedeni do základních potřeb dětí v tomto věku, zejména do touhy porozumět tajemství času, čemuž odpovídá zařazení nového tematického bloku Dějiny Božího království a Písmo svaté; dále je to potřeba řešit otázky dobra a zla (spravedlivého jednání), čemuž odpovídá blok katechezí zaměřený na morální výchovu dětí na základě Ježíšových podobenství a výroků z jeho řečí (tzv. maxim). Témata z I. stupně KDP budou rozvíjena vzhledem k možnostem a potřebám dětí mladšího školního věku. Celý program vyústí do modelu přípravy ke svatému přijímání a svátosti smíření. Bonusem programu bude i stručné představení pětiletého modelu výuky náboženství ve školním prostředí, který vytvořily autorky KDP na základě zkušeností z katecheze s dětmi.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
? Příprava na práci dětí v katechezích II. stupně; teologická východiska ? uvedení do teologie smlouvy ? Potřeby a specifika dítěte podle Marie Montessori, spiritualita dítěte a jeho náboženský potenciál ? Rozvíjení osobního duchovního života dětí a jejich modlitby skrze vlastní činnost ? Představení tematických celků: Dějiny Božího království. Písmo Svaté, Tajemství Božího království, ? Uplatnění kérygmatického a antropologického modelu katecheze ? Uvedení do mravní výchovy podle Sofie Cavalletti ? Ježíšovy řeči v Novém zákoně: maximy a jejich vztah k učení v podobenstvích ? Velikonoční tajemství ve vztahu k podobenství o dobrém pastýři ? Velikonoční tajemství a dar Ducha Svatého; dar křtu, eucharistie a odpuštění; příprava na život ze svátostí ? Uvedení do tématu Eucharistie jako nové smlouvy podle Sofie Cavalletti ? Koncept bezprostřední přípravy dětí ke svátosti smíření; liturgie svátosti smíření
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Roubalová Marcela, Mgr. PhD.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info