Detail programu

Formační doprovázení, povolání, kritéria, požadavky


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Zájmové kurzy v oblasti teologie
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti teologie.
Název programu/kurzu:
Formační doprovázení, povolání, kritéria, požadavky
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je určený formátorům a představeným řeholních společností. Zaměří se na osobnost formátora a jeho předpoklady pro formování a vedení řeholníků. Kurz nabídne inspirativní přístup v otázce řeholní formace a nabídne odpověď na otázky, jak správně rozlišit povolání u svých svěřenců a jak jim rozumět, účině pomáhat a vést je na cestě řeholních slibů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Cincialová Marta, Mgr. Th.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info