Detail programu

Snový život jako teoretické východisko psychosomatiky


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání v oblasti zdraví
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti zdraví.
Název programu/kurzu:
Snový život jako teoretické východisko psychosomatiky
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Seminář je určen pro zájemce o problém psychosomatiky, kteří chtějí porozumět vzájemnému vztahu těla a duše. Jako východisko použijeme snový příklad, ze kterého vyplývá, že základní vztah, který musí být řešen, je problém hmotného a nehmotného. Lektor demonstruje vzájemný poměr hmotného a nehmotného na příkladu snu, který má zcela nehmotný charakter svým obsahem, a přitom je prožíván jako realita. Zároveň je patrné, že je nehmotný. Pokud si uvědomíme, že snový život je řečí, pak můžeme pochopit, že má významy, které nastoluje, vliv na hmotné. Například pozdrav od milé osoby přinese zvýšení krevního tlaku, zrychlený dech, změnu velikosti zorniček, motorickou aktivitu, vysychání v krku, atd. Tento vztah však není kauzální v přírodovědeckém slova smyslu, neboť nesplňuje základní kritéria kauzality, přesto však je účinný svými významy, které mají také somatický charakter.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info