Detail programu

English for Academic Purposes


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Zájmové kurzy v oblasti pedagogiky
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky.
Název programu/kurzu:
English for Academic Purposes
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Hlavním cílem vzdělávacího semináře je poskytnout účastníkům lepší jazykovou znalost pro porozumění a užití angličtiny v akademickém kontextu. Seminář se zaměřuje na všechny klíčové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení a slovní zásobu) a specifika užití akademického jazyka v akademické práci pod vedením rodilého mluvčího. Seminář je koncipován ryze prakticky a umožňuje účastníkům hlubší vhled do této speciální lingvistické části jazyka. Výstupem je zvýšení kompetencí při využití angličtiny ve všech akademických výstupech (prezentace, články, tvorba projektů atd.). Kurz vyžaduje vstupní úroveň jazyka upper B1/B2.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info