Detail programu

Supervize případů s rozšířenou biografickou anamnézou s využitím techniky M. Balinta


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání v oblasti zdraví
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti zdraví.
Název programu/kurzu:
Supervize případů s rozšířenou biografickou anamnézou s využitím techniky M. Balinta
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Případová supervize je v oblasti pomáhajících profesí důležitým nástrojem a jejím cílem je rozvoj a upevnění profesionálních kompetencí jednotlivce nebo pracovního týmu. Je účinnou a současně bezpečnou metodou poskytování podpory a pomoci při řešení náročných situací, s nimiž se pracovníci potkávají v profesním životě. Účastníci semináře se seznámí s tzv. Balintovskou skupinou, jakožto strukturovanou formou skupinové supervize, která svým členům umožňuje vzájemnou pomoc a podporu prostřednictvím sdílení prožívání, fantazií, zkušeností.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Tavel Peter, prof. Ing. Mgr. et Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info