Detail programu

Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání v oblasti teologie
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí v oblasti teologie.
Název programu/kurzu:
Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cyklus 13 odborných webinářů je zaměřen na zvýšení kvalifikace a odbornosti pracovníků církevních soudů při řešení sexuálních deliktů. Kurz je realizován Cyrilometodějskou teologickou fakultou ve spolupráci s odborníky z oblasti kanonického a světského trestního práva, sociologie, psychologie, psychiatrie a viktimologie. V rámci jednotlivých seminářů bude problematika sexuálních deliktů probrána z multidisciplinárního pohledu, pozornost bude věnována oblasti kanon. a světs. práva, z hlediska práva procesního bude důraz kladen i na správné a šetrné vedení výslechu nezletilých dětí a dalších obětí, některé semináře budou zaměřeny na následky a dopady těchto trestných činů (syndrom CAN) a na práci s traumatem u dětí i dospělých, rovněž bude zmíněna problematika sekundární viktimizace. Kurz je vhodný nejen pro instruktory a notáře provádějící předběžné šetření sexuálních deliktů, ale také pro soudce, ochránce spravedlnosti a advokáty v církevních trestních kauzách obecně.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Botek Libor, Dr. Th.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info