Detail programu

Výcvik v integ. psychoterapii - sebezkušenostní část


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání v oblasti zdraví
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti zdraví.
Název programu/kurzu:
Výcvik v integ. psychoterapii - sebezkušenostní část
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku je určen psychoterapeutům nebo lidem s potřebou intenzivního osobního rozvoje. Je realizován Institutem sociálního zdraví při CMTF Univerzity Palackého v Olomouci a je tak zaštítěn akademickým zázemím univerzity. Odpovídá požadavkům pro vzdělávání v psychoterapii a byl certifikován Českou asociací pro psychoterapii. Sebezkušenostní výcvik v délce trvání 5 let je rozdělen do tří částí: 1. Skupinová a komunitní zkušenost v rozsahu celkem 300 hodin (první tři roky). Fáze výcviku ukončená bilancováním. 2. Skupinový a komunitní prezenční nácvik dovedností v rozsahu 100 hodin, který navazuje na sebezkušenostní části výcviku. 3. Poslední částí je skupinová supervize psychoterapeutické práce s klienty v rozsahu 100 hodin, kdy účastníci supervidují vlastní psychoterapeutickou práci. Fáze výcviku ukončená druhým bilancováním. Integrativní psychoterapie je přístup s respektem ke klientově rozmanitosti, jedinečnosti a jeho komplexním potřebám. Terapeutovi poskytuje možnost asimilovat do svého vlastního terapeutického přístupu prvky různých směrů způsobem, který zohledňuje jedinečnost terapeuta a jedinečnost klienta.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Tavel Peter, prof. Ing. Mgr. et Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info