Detail programu

Vybrané kapitoly z psychosomatické medicíny II


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání v oblasti zdraví
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti zdraví.
Název programu/kurzu:
Vybrané kapitoly z psychosomatické medicíny II
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Seminář je pokračováním kurzu Vybrané kapitoly z psychosomatiky a přináší další nová témata z oblasti bio-psycho-sociálního pojetí zdraví. Teoretická část je doplněna informacemi z lékařské a terapeutické praxe (lektor je zkušený lékař a terapeut), a také praktickým nácvikem vybraných technik a cvičení. Na základě osobní zkušenosti si frekventanti vyzkouší, jak je možné postupovat při získávání anamnézy a jak následně hledat souvztažnosti mezi tělesným a duševním.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Dějiny psychosomatického myšlení ve světě a u nás - Historická rekapitulace celostního pohledu na člověka ve zdraví i v nemoci Vybraná psychosomatická onemocnění a poruchy - Přehled nejčastějších psychosomatických onemocnění Odběr psychosomatické anamnézy metodou časové osy - Krátké seznámení se s metodikou cirkulárního sběru dat v rámci získávání tzv. předchorobí Tvorba mapy těla (praktické cvičení) - Do zakreslené vlastní tělesné siluety si budou frekventanti doplňovat informace o přestálých chorobných stavech a onemocněních s cílem propojit je s eventuálními psychosociálními souvztažnostmi.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Tavel Peter, prof. Ing. Mgr. et Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info