Detail programu

Learning Outcomes in University for Impact in Society (LOUIS) - výuka nositelných kompetencí


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v akreditovaných programech DVPP.
Název programu/kurzu:
Learning Outcomes in University for Impact in Society (LOUIS) - výuka nositelných kompetencí
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem workshopu je vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro posílení rozvoje přenositelných kompetencí ve vlastní výuce ve vazbě na profil absolventa, a to implementací nástroje LOUIS v podmínkách vysokoškolského vzdělávání na UP. Rovněž budou demonstrovány přínosy implementace tohoto nástroje a možnosti jeho využití při kurikulárním designu. Účastníci se seznámí s výhodami vymezení výsledků učení v podobě progresivních deskriptorů s využitím nástroje LOUIS, uvědomí se přínos jejich implementace pro vyučující, studenty a instituci. V rámci praktické části workshopu tyto deskriptory implementují do vlastní výuky. Za tím účelem je potřeba, aby si každý účastník na workshop přinesl sylabus jednoho nebo dvou předmětů, s nimiž bude pracovat.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Tomoszek Maxim, JUDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info