Detail programu

Service-learning workshop


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Zájmové kurzy v oblasti pedagogiky
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky.
Název programu/kurzu:
Service-learning workshop
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem tohoto workshopu je vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro implementaci service-learningu ve vlastní výuce ve vazbě na profil absolventa, a to implementací vyučovací strategie service-learningu v podmínkách vysokoškolského vzdělávání na UP. Rovněž budou demonstrovány přínosy implementace service-learningu a možnosti jeho využití při kurikulárním designu v kontextu rozvoje service-learning ve VŠ prostředí (Magna Charta Universitatum 2020). Budou prezentovány příklady dobré praxe. Service-learning implementujeme v rámci členství Univerzity Palackého v Olomouci v mezinárodní alianci Aurora.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Matulayová Nataša, Mgr. PhD.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info