Detail programu

Spirituální citlivost v praxi sociální práce


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy zaměřené na rozvoj kompetencí sociálních pracovníků.
Název programu/kurzu:
Spirituální citlivost v praxi sociální práce
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem semináře je pomoci sociálním pracovníkům vytvořit sebedůvěru a kompetenci v přístupu ke spirituálním komponentám životní situace klientů a s etickým způsobem integrace spirituality do procesů práce s klienty.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Rozumět podobnostem a rozdílům mezi spiritualitou a náboženstvím Osvojit si postoj respektu, empatie a ocenění klientům z odlišného spirituálního zázemí Oceňovat náboženskou a spirituální rozmanitost Uvědomovat si, jak vlastní spirituální a náboženské zázemí a přesvědčení mohou ovlivňovat vlastní praxi Umět pracovat se spirituální rozmanitostí Respektovat vlastní limity Učit se, jak a proč může být spiritualita pro klienta zdrojem a jak a proč může být spiritualita pro klienta škodlivá Pomoci klientovi identifikovat spirituální a náboženské zdroje Pomoci klientovi identifikovat a řešit spirituální problémy Znát možnosti postupů spirituálního posouzení Umět realizovat spirituální posouzení
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Doležel Jakub, Mgr. Th.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info