Detail programu

Vzdělávací sebezkušenostní skupina pro řeholníky, formátory, pastorační pracovníky


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Zájmové kurzy v oblasti teologie
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti teologie.
Název programu/kurzu:
Vzdělávací sebezkušenostní skupina pro řeholníky, formátory, pastorační pracovníky
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Seminář se věnuje tématu práce s lidmi v duchovním prostředí. Je určen především lidem, kteří pracují v pastoraci, jsou zapojení v práci řehole nebo se nějakým způsobem podílejí na formování řeholníků, popřípadě se na tuto službu připravují. Mohou to být také kněží, kteří chtějí lépe pracovat se svými farníky v kontextu současné doby (prožívání nejistot a ohrožení). Seminář poskytne příležitost k profesnímu růstu skrze sebezkušenost a prostor pro skupinovou supervizi účastníků. Seminář má limitovaný počet účastníků.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Teorie osobnosti - psychologická teorie osobnosti s akcentem na typologii a praktické dopady v životě jedince, behaviorální projevy, které demonstrují určité psychické dispozice jedince. Psychologie a spiritualita - pohled na psychologickou a spirituální část osobnosti. Výzkumy a zjištění v této oblasti. Základy psychosociální práce s jednotlivcem a se skupinou - role psychiatra, psychologa, psychoterapeuta, kouče a duchovně doprovázejícího. Představení lege artis, práce se skupinou a jednotlivcem v psychoterapii a rozdíly vedení rozhovorů v příslušných rolích. Základy vedení rozhovoru Možnost zpětné vazby, konfrontace i podpory skupiny. Nácviky skupinových aktivit v kontextu vlastního prožitku. Prostor pro vzájemné poznávání druhých na základě poznání sebe sama.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Maliňáková Klára, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info