Detail programu

Zájmový kurz teologie online


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Zájmové kurzy v oblasti teologie
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšíření znalostí a dovedností v oblasti teologie.
Název programu/kurzu:
Zájmový kurz teologie online
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program nabízí studium vybraných teologických předmětů online formou prostřednictvím videopřednášek a webinářů na konkrétní témata. Skladba předmětů je nastavena tak, aby měl účastník možnost získat spirituální, biblický, historický a filozoficko-teologický základ v oblasti křesťanské teologie a na základě získaných vědomostí reflektovat křesťanskou nauku. Svým obsahem vede ke zvažování a promýšlení aktuálních výzev současného světa ve světle této nauky a v perspektivě mezináboženského a interkulturního dialogu. V rámci tohoto programu si účastník volí dva, čtyři nebo šest předmětů ze studijního plánu. Studijní plán bude obsahovat předměty z několika ucelených modulů (spirituálně-biblický, historický a systematický). V prvním modulu nabídneme předměty zaměřené na studium Sterého a Nového zákona a křesťanského duchovního života.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je umožnit doplňující zájmové studium vybraných teologických předmětů dle volby a v rozsahu stanoveném účastníkem.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Fiedler Eduard, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info