Detail programu

Potenciál případových studií v sociální práci


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy pro sociální pracovníky
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání sociálních pracovníků.
Název programu/kurzu:
Potenciál případových studií v sociální práci
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Workshop je organizován jako součást projektu Anna, který je podpořen Nadací Open Society Fund a Norway Grants. Hlavním cílem projektu je vytvoření monografie, případové studie životního příběhu konkrétní klientky sociální práce, která je romskou pěstounkou a ve svém životě uplatnila specifické strategie, které jsou spojené s její etnickou příslušností a gender. Současně téma zahrnuje citlivou problematiku domácího násilí (sexuální násilí na dětech) a poukazuje na Anninu sílu a odhodlání organicky propojit kulturu své komunity a požadavky a oprávněná očekávání majoritní společnosti, ve které s dětmi žije. Na workshopu budeme společně hledat, jak se dají užívat v sociální práci případové studie, co by měly obsahovat a na co se zaměřit, abyste je považovali za užitečné. Workshop není akreditován MPSV, ale jeho absolvování je zakončeno předáním osvědčení o jeho absolvování. Workshop můžete vykazovat jako účast na vzdělávací aktivitě v souladu s § 111, odst. 2, písm. e zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Zjistit, jak se v sociální práci dají užívat případové studie, co by měly obsahovat a na co se zaměřit, abyste je považovali za užitečné.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Klimentová Eva, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info