Detail programu

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy pro sociální pracovníky
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání sociálních pracovníků.
Název programu/kurzu:
Dítě jako svědek a oběť domácího násilí
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem kurzu je navázat na základní vědomosti frekventantů kurzu - sociálních pracovníků - o problematice domácího násilí a syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, které jsou součástí minimálního standardu vzdělávání v sociální práci, upevnit je a doplnit. Kurz představuje problematiku domácího násilí zasahujícího do života dítěte, které se tak ocitá v roli svědka či dokonce oběti domácího násilí. Domácí násilí v jakékoli formě má devastující vliv na saturaci potřeby bezpečí a smysluplného světa, které patří mezi základní psychické potřeby dětského věku. Rozbití životních jistot má potom negativní dopad na zdravý psychický, emoční a morální vývoj dítěte. Kurz nabízí účastníkům nezbytné informace a nástroje, jak rozpoznat příznaky domácího násilí a jak s dětmi o možném domácím násilí hovořit tak, aby bylo v případě potřeby možné ho neprodleně řešit. Je nezbytné, aby v situaci, kdy se dítě s výskytem domácího násilí v rodině svěří, dokázal sociální pracovník efektivně reagovat. Kurz rozvíjí kompetence frekventantů v efektivní detekci příznaků domácího násilí (s vazbou na syndrom CAN - zejména ve formě psychického týrání), v rozpoznávání jeho charakteristik, v projektování možností řešení domácího násilí v rodině dítěte. Kompetence sociálních pracovníků jsou v průběhu kurzu rozvíjeny ve vztahu k pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině. Součástí kurzu je edukační dokumentární animovaný film Zuřivec (využití filmu je vázáno na certifikovaný kurz, který lektorka absolvovala v září 2016) - film režisérky Anity Killi z produkce Norského filmového institutu, který byl zpracován na základě autentických zážitků dětí, které zažily domácí násilí. Kurz je akreditován MPSV ČR.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Po absolvování kursu by měl účastník znát: - základní charakteristiky domácího násilí; - následky domácího násilí, možné dopady domácího násilí na zdravý psychický, emoční a morální vývoj dítěte; - etapy cyklu domácího násilí; - charakteristiky násilných osob, obětí domácího násilí, svědků domácího násilí, rizikové faktory na straně jedince, rodiny, komunity, společnosti. Po absolvování kursu by měl účastník umět: - detekovat příznaky, které v chování dítěte mohou signalizovat, že je obětí nebo svědkem domácího násilí; - vést citlivě rozhovor s dítětem, u kterého má podezření na výskyt násilí v jeho rodině, tak, aby mu otevřel prostor ke svěření se.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Klimentová Eva, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info