Detail programu

Social Work


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných bakalářských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
Social Work
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních oborů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon sociální práce ve státní správě, samosprávě a nestátních organizacích. Tyto kompetence by měly mít základ v teoretických znalostech sociální práce jako samostatné vědecké disciplíny, ze vztažných věd sociální práce, a v praktických dovednostech v jednání s klienty i jinými subjekty.
Požadované předpoklady
maturitní vysvědčení
Profil absolventa
maturitní vysvědčení
Garant programu/kurzu
Lužný Dušan, prof. PhDr. Dr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info