Detail programu

German for Translators and Interpreters


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných bakalářských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
Název programu/kurzu:
German for Translators and Interpreters
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních oborů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad je prakticky orientovaný studijní obor, který důrazem na prohlubování jazykových znalostí a schopností a na trénink překladatelských a tlumočnických dovednosti vzdělává absolventy pro konkrétní povolání tlumočníků a překladatelů, který ale nicméně klade také důraz na všeobecné vzdělání, obecný kulturní rozhled a přehled po kultuře, literatuře, historickém a duchovním vývoji německé jazykové oblasti a pěstuje překlad také jako kulturní fenomén.
Požadované předpoklady
maturitní vysvědčení
Profil absolventa
maturitní vysvědčení
Garant programu/kurzu
Rinas Karsten, prof. PhDr. Mgr. Dr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info