Detail programu

Letní škola bohemistiky


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Letní škola bohemistiky
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru česká filologie.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Aktualizace, rozšíření a zkvalitnění poznatků v oboru česká filologie (lingvistických i literárněvědných), a to s přihlédnutím k nezbytné orientaci v mezinárodním kontextu (jinonárodních literaturách atp.). Důraz bude kladen na praktickou aplikovatelnost získaných vědomostí a dovedností při profesním působení frekventantů. Forma třídenního intenzívního kurzu má umožnit soustředěnou a efektivní práci, včetně možnosti účasti na atraktivním doprovodném programu (besedy se spisovateli, divadelní či koncertní představení).
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Machala Lubomír, prof. PhDr. CSc.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info