Detail programu

Celostní muzikoterapie 3


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Celostní muzikoterapie 3
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Jedná se o třísemestrální kurz, který je akreditován MŠMT ČR v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jako takový je určen primárně pro psychology a speciální pedagogy ve školských zařízeních. Paralelně se kurzu v režimu celoživotního vzdělávání FF UP dále mohou účastnit zájemci z řad vychovatelů, psychologů pedagogicko-psychologických poraden, odborníků ze speciálně pedagogických center a středisek výchovné péče, pedagogů základních, mateřských a speciálních škol i další. Tito po úspěšném zakončení kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání na FF UP.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Program CMT3 je koncipován jako navazující na studium CMT 1 a CMT 2 (absolvování prvních dvou postupných modulů je předpokladem k možnosti podání přihlášky na CMT 3), obsah vzdělávacího programu navazuje na obsah předchozích modulů. Cílem studia a jeho praktickým dopadem je hlubší seznámení se našich frekventantů (školních psychologů a speciálních pedagogů) s možnostmi využití muzikoterapeutických technik na pokročilejší úrovni pro individuální a skupinovou terapii v rámci své práce.
Požadované předpoklady
absolutorium CMT1 a CMT2
Profil absolventa
absolutorium CMT1 a CMT2
Garant programu/kurzu
Holzer Lubomír, PaedDr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info