Detail programu

Práce s webinářem WizIQ


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Práce s webinářem WizIQ
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Webinář je živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím internetu. Webinář umožňuje za pomoci moderní technologie oboustrannou komunikaci distančně vzdálených partnerů, v našem případě učitele a studentů. Nástroji, které prostředí webináře WizIQ nabízí pro práci se studenty, jsou například sdílená tabule, on-line ankety, sdílené prezentace, obrázky a videa. Webinář může být nahráván a nahrávka využita později ve výuce nebo jako archiv. Webináře jsou užitečné zejména pro vedení výuky a konzultací v malých a středně velkých skupinách, pro vedení kolokvií a podobně, a to jak ve studiu kombinovaném, tak ve studiu prezenčním. Filozofická fakulta UP v Olomouci již dva roky disponuje přístupem do systému WizIQ a máme se systémem dobré zkušenosti.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Školením nabyté vědomosti je tedy možné následně bezprostředně použít ve výuce či pro konzultace se studenty.
Požadované předpoklady
zaměstnanci FF UP v Olomouci
Profil absolventa
zaměstnanci FF UP v Olomouci
Garant programu/kurzu
Klimentová Eva, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info