Detail programu

Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni B1) - 80 hodin


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni B1) - 80 hodin
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
80ti hodinový kurz v rozsahu 120 minut/týden s českým lektorem rozděleném na 2x60 minut. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. Kurzu se také mohou zúčastnit učitelé, kteří se teprve na výuku jazyka připravují nebo se k výuce vracejí po jisté časové prodlevě a potřebují nabýt patřičné jistoty. Kurz bude věnovat pozornost rozvoji veškerých jazykových dovedností - produktivních či receptivních. Obecně platí, že zejména rozvíjení dovednosti psaní bylo a stále je v našem prostředí značně opomíjeno a sami učitelé pravděpodobně nedisponují potřebnou jistotou pro nácvik této jazykové složky se svými žáky/studenty. Další často opomíjenou částí výuky je správná výslovnost a intonace, která je pro opravdové zvládnutí cizího jazyka nezbytná. V našem vzdělávacím programu bude vymezen prostor právě i k těmto aktivitám.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je, aby jeho účastníci získali potřebné vědomosti z následujících oblastí: Přítomný čas - present simple, present continuous Vztažné věty, minulé časy - past simple, past continuous, questions with and without auxiliaries Budoucí časy - going to, will, present continuous Předpřítomný čas - present perfect simple Stupňování přídavných jmen - comparative Stupňování přídavných jmen- superlative Infinitivní vazby a vazby s -ing Modální slovesa vyjadřující zákazy, příkazy, rady Podmínkové věty Modální slovesa - may, should Předpřítomný čas - for, since Used to Passive Kvantifikátory Frázová slovesa Předminulý čas - past perfect Nepřímá řeč
Požadované předpoklady
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Profil absolventa
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Garant programu/kurzu
Čakányová Michaela, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info