Detail programu

Úvodní seminář pro začínající školní psychology


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Úvodní seminář pro začínající školní psychology
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz je určen pro absolventy magisterského studia psychologie, kteří začínají vykonávat praxi ve školství a nemají dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost z přímé práce s dětmi a žáky. Úvodní seminář pro začínající psychology je součástí systematického vzdělávání poradenských pracovníků. Navazuje na znalosti a dovednosti získané v pregraduálním studiu a je zaměřen na praktické zvládání základních odborných dovedností psychologa. Cílem semináře je připravit účastníky k samostatnému výkonu nejzákladnějších diagnostických a intervenčních činností.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem semináře je připravit účastníky k samostatnému výkonu nejzákladnějších diagnostických a intervenčních činností.
Požadované předpoklady
absolventi magisterského studia psychologie
Profil absolventa
absolventi magisterského studia psychologie
Garant programu/kurzu
Smékalová Eleonora, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info