Detail programu

Manažerská a ekonomická psychologie


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání PCH; KAE
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání v oborech z oblastí ekonomie a psychologie.
Název programu/kurzu:
Manažerská a ekonomická psychologie
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Modul je určen pro zájemce, kteří chtějí zvýšit své šance uplatnění na trhu práce. Modul se zaměřuje zejména na a) propojení aplikovaných ekonomických a psychologických předmětů, b) schopnost efektivně řídit sebe i druhé, c) řešení problémových a zátěžových situací, d) dovednost přesvědčivě prezentovat a argumentovat.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Zvýšení uplatnitelnosti absolventů univerzity i dalších účastníků CŽV na trhu práce. Zlepšení klíčových kompetencí účastníků. Klíčové kompetence popsány detailně pro jednotlivé předměty na http://psych.upol.cz/modul-mba/.
Požadované předpoklady
Pro studenty univerzity UP žádné. Pro ostatní minimálně titul Bc. z jakéhokoliv oboru.
Profil absolventa
Pro studenty univerzity UP žádné. Pro ostatní minimálně titul Bc. z jakéhokoliv oboru.
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info