Detail programu

Projektový management a fundraising


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání PCH; KAE
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání v oborech z oblastí ekonomie a psychologie.
Název programu/kurzu:
Projektový management a fundraising
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Cílem kurzu je v rámci teoretické částí seznámit účastníky se základy fundraisingu, tj. procesu získávání finančních či jiných prostředků na všeobecně prospěšnou činnost, a se základy metodologie tvorby, plánování a řízení projektu. Náplní praktické části je nácvik tvorby projektové žádosti.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je pomoci účastníkům zorientovat se v klíčových aspektech projektového managementu a fundraisingu. Kurz se skládá z celkem osmi hodin výuky pokrývajících hlavní témata projektového managementu a fundraisingu s tím, že účastník může dle svého zájmu a potřeby absolvovat další navazující kurzy z oblasti ekonomie a managementu.
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Kubátová Jaroslava, doc. Ing. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info