Detail programu

Muzikoterapie - opakovací prožitkové setkání


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Přípravné kurzy na Filozofické fakultě UP
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Přípravné kurzy jsou zaměřené na zájemce o studium jednotlivých oborů na FF UP a poskytují základní informace o studiu a o průběhu a obsahu přijímacího řízení.
Název programu/kurzu:
Muzikoterapie - opakovací prožitkové setkání
Zaměření programu/kurzu:
on the interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Jednodenní prožitkové setkání pod vedením PaedDr. L. Holzera pro absolventy kurzu Celostní muzikoterapie 1, kteří mají zájem o pokračování studia v kurzu Celostní muzikoterapie 2.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Příprava uchazeče na ústní pohovor do CMT2, opakování a prohloubení znalostí a orientace v jednotlivých tématech Celostní muzikoterapie 1.
Požadované předpoklady
absolvent CMT1
Profil absolventa
absolvent CMT1
Garant programu/kurzu
Holzer Lubomír, PaedDr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info