Detail programu

Volitelné předměty na Filozofické fakultě UP


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Volitelné předměty na Filozofické fakultě UP
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Jednotlivé katedry Filozofické fakulty nabízejí studentům UP možnost absolvování volitelných předmětů formou kurzu celoživotního vzdělávání za úplatu. Jedná se o vybrané předměty v rámci akreditovaných studijních programů na FF UP. Studiem vybraných předmětů si účastníci mohou rozšířit a doplnit vzdělání. Kurzy jsou realizovány ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP.
Název programu/kurzu:
Volitelné předměty na Filozofické fakultě UP
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Jednotlivé katedry Filozofické fakulty nabízejí studentům UP možnost absolvování volitelných předmětů formou kurzu celoživotního vzdělávání za úplatu. Jedná se o vybrané předměty v rámci akreditovaných studijních programů na FF UP. Studiem vybraných předmětů si účastníci mohou rozšířit a doplnit vzdělání. Kurzy jsou realizovány ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Doplnění a rozšíření vzdělání studentů UP absolvováním vybraných předmětů podle nabídky jednotlivých kateder FF UP.
Požadované předpoklady
Studium na UP.
Profil absolventa
Studium na UP.
Garant programu/kurzu
neuveden
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info