Detail programu

Základy herectví - REACTOR PRO


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání.
Název programu/kurzu:
Základy herectví - REACTOR PRO
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz Základů herectví tvoří tři provázané workshopy zaměřené na základní herecké techniky. 1. Základy jevištní mluvy: Hlas je jedním ze dvou hercových nástrojů, skrze něj je tlumočen význam textu. Budeme zkoumat, jak o hlas pečovat, jak ho správně použít a jaký je rozdíl mezi civilní a jevištní mluvou. Vyzkoušíme si, jakým způsobem připravit hlas a mluvidla na vystoupení a jak s hlasem pracovat při tvorbě postavy. 2. Pohyb jako cesta k vyjádření: Hercovo tělo je jeho nejvýraznější a nejdůležitější nástroj při vystupování na jevišti. Zaměříme jeho možnosti - jak na jevišti stát, dýchat a pohybovat se. Budeme se také věnovat neverbální komunikaci, tedy posturice, mimice a gestice a také interpretaci pohybů. 3. Budování herecké postavy: Jak uchopit hereckou postavu, jakými způsoby ji vybudovat, vystavět a zahrát? Využijeme hlavně tělo a hlas, budeme hledat a zkoušet, co postavu tvoří. Pomohou nám postavy ze známých dramat, vyzkoušíme si také práci s textem, přičemž výsledkem by měly být drobné etudy. MgA. et Mgr. Markéta Králová je absolventka DAMU a FF MU, spoluzakladatelka spolku Nabalkoně.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
Kurz pro studenty a zaměstnance UP.
Profil absolventa
Kurz pro studenty a zaměstnance UP.
Garant programu/kurzu
Králová Markéta, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info