Detail programu

Dynamika skupiny: Jak a kdy nastavovat pravidla a vztahy se studujícími?


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Programy rozšiřující a doplňující vzdělání.
Název programu/kurzu:
Dynamika skupiny: Jak a kdy nastavovat pravidla a vztahy se studujícími?
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Výzkumně i prakticky máme ověřeno, že vzdělávání prochází vztahem. Jinými slovy, to, kolik se studenti naučí a jak je učení baví, je do značné míry ovlivněno tím, jaké vztahy mají se svými vyučujícími. Na tomto workshopu společně prozkoumáme za pomoci teoretických modelů, praktických cvičení a sdílení dobré/špatné praxe a) co, b) kdy a c) jak (ne)dělat, abychom vytvořili studijní prostředí, které podporuje vznik dobrých vztahů a ve kterém se učení daří. Workshop si klade za cíl být nejen více praktický (65 %) než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %).
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Na tomto setkání se budeme chtít podívat na to, jak dobré vztahy se studujícími udržovat, jak zároveň neslevit z cílů hodiny a na závěr se díky modelům fáze vývoje skupiny budeme věnovat tomu, jak celý semestr dobře zakončit, tak, aby bylo na co vzpomínat, jak co do obsahu vzdělávání, tak do atmosféry našich setkání. Workshop si klade za cíl být nejen více praktický (65 %) než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %).
Požadované předpoklady
Kurz pro zaměstnance FF UP v Olomouci.
Profil absolventa
Kurz pro zaměstnance FF UP v Olomouci.
Garant programu/kurzu
Prchal Pavlíčková Radmila, doc. Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info