Detail programu

MeDiGram: Didaktický seminář filmové a AV výchovy aneb Myslet v souvislostech


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
MeDiGram: Didaktický seminář filmové a AV výchovy aneb Myslet v souvislostech
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
V kurzu se zaměříme na možnosti, jak začleňovat filmovou výchovu do školního vzdělávacího programu. Věnovat se budeme potenciálu mezioborových vztahů, které se před filmovou výchovou v současném českém školství otevírají. Seznámíme se s některými dostupnými zdroji informací a audiovizuálních materiálů, které jsou momentálně učitelům k dispozici. A zaměříme se i na metodiku práce s jednoduchou filmovou technikou a krátkými audiovizuálními ukázkami ve vyučovacích hodinách (i mimo ně). Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi využití audiovizuálních médií ve výuce. Jednotlivé kurzy rozšiřují možnosti využití filmu, TV pořadů, performativity a podcastů v rozsahu kurikula základní a střední školy. Absolvent kurzu odchází z jednotlivých lekcí s konkrétními postupy, jak s audiovizuálními médii pracovat, a jak pomocí nich rozvíjet dovednosti studentů.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi využití audiovizuálních médií ve výuce. Jednotlivé kurzy rozšiřují možnosti využití filmu, TV pořadů, performativity a podcastů v rozsahu kurikula základní a střední školy. Absolvent kurzu odchází z jednotlivých lekcí s konkrétními postupy, jak s audiovizuálními médii pracovat, a jak pomocí nich rozvíjet dovednosti studentů.
Požadované předpoklady
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Profil absolventa
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Garant programu/kurzu
Pláteník Petr, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info