Detail programu

MeDiGram: Jak přežít v době post-faktické aneb Obrana proti fake news pro pokročilé


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
MeDiGram: Jak přežít v době post-faktické aneb Obrana proti fake news pro pokročilé
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Povědomí o tom, že žijeme v post-faktické době, kdy je třeba mít se na pozoru před dezinformacemi, hoaxy a falešnými zprávami (fake news) vede ke zvyšujícímu se důrazu na výuku dovedností spjatých s kritickým čtením mediálních obsahů. Mezi ně se obvykle řadí schopnost rozlišovat fakta a názory, dohledávat zdroje uvedených informací a posuzovat jejich věrohodnost či se naučit rozpoznávat argumentační klamy. Výuka těchto dovedností se však snadno může minout účinkem či být dokonce kontraproduktivní, protože si z ní studenti vlastně nedopatřením mohou odnést špatná ponaučení. Účastníci kurzu se na praktických příkladech sami seznámí s nástrahami výuky kritického přístupu k mediálním obsahům a osvojí si postupy, jak se jim při vlastní pedagogické činnosti vyhnout.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem semináře je seznámit účastníky a účastnice s možnostmi využití konkrétních audiovizuálních médií ve výuce. Seminář rozšiřuje možnosti využití online obsahů a jiného zpravodajství v rozsahu kurikula vybraných předmětů (např. občanské výchovy, dějepisu, ale i přírodovědných předmětů) a vzdělávacích oblastí (Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví) druhého stupně základních a středních škol. Absolvent(ka) odchází ze semináře s konkrétními postupy, jak s audiovizuálními médii pracovat, a jak pomocí nich rozvíjet nejen mediální a digitální dovednosti a znalosti studujících, ale i znalosti a dovednosti v konkrétním vzdělávacím předmětu.
Požadované předpoklady
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Profil absolventa
Kurz pro pedagogické pracovníky.
Garant programu/kurzu
Sloboda Zdeněk, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info