Detail programu

Lyžování - učitel


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Physical Culture
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Licenční kurzy prohlubují a navazují na předchozí studium v dané problematice. Umožňují absolventům získat licenci v daném oboru a provozovat služby.
Název programu/kurzu:
Lyžování - učitel
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Třetí nejvyšší kvalifikační stupeň, délka školení 8 dnů/80 hodin. Výuka probíhá formou kurzů, seminářů, workshopů, lektorské činnosti a pedagogické praxe. Teoretická část je zakončena zpracováním bakalářské nebo diplomové práce z oboru lyžování, obhájené na FTK UP v Olomouci (případně pro experty/odborníky z řad veřejnosti vypracováním závěrečné práce v rozsahu BP). Praktická část se zaměřuje na metodiku výuky začátečníků i pokročilých, využití didaktických pomůcek, video-rozborů techniky jízdy a korekci chyb. Podmínkou kvalifikace je absolvování dvouleté praxe v oboru výuky lyžování. Držitelé licence jsou pověřování lektorskou činností, školením a doškolováním nižších kvalifikací. Program "Učitel lyžování" pořádají vysoké školy s akreditovaným studijním programem v celkové hodinové dotaci 450/hodin, do které se započítávají školení nižších kvalifikací. Kvalifikace opravňuje k vydání Živnostenského listu v oblasti výuky lyžování stejně jako licence druhého kvalifikačního stupně "Instruktor lyžování".
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je připravit pedagogy pro lektorskou činnost podle potřeby tělovýchovného procesu (školní výcvikové kurzy, veřejné lyžařské školy, lyžařské oddíly, sportovní kluby, kde mohou působit. Program prohlubuje teoretické a praktické znalosti z oboru lyžování a zaměřuje se techniku, metodiku a výuku sjezdového a běžeckého lyžování.
Požadované předpoklady
Uchazeč prokáže, že je držitelem licence Instruktor lyžování (rozsah školení 150 / hodin), předloží doklad o lektorské činnosti a dvouleté pedagogické praxi ve funkci instruktora a úspěšně absolvuje přijímací pohovor.
Profil absolventa
Uchazeč prokáže, že je držitelem licence Instruktor lyžování (rozsah školení 150 / hodin), předloží doklad o lektorské činnosti a dvouleté pedagogické praxi ve funkci instruktora a úspěšně absolvuje přijímací pohovor.
Garant programu/kurzu
Bank Navrátíková Taťána, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info