Detail programu

Woudink


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Physical Culture
Druh programu CŽV:
Programy zájmového vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Kurzy - ostatní
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Kurzy zájmového vzdělávání nepodléhající akreditaci.
Název programu/kurzu:
Woudink
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Woudink je aktivizační pohybový program, který využívá dřevěné, ručně vyráběné, houpací prkno Woudie k pohybu v medio-laterálním a vertikálním směru. Jedná se především o intuitivní hravý pohyb. Díky balančním vlastnostem Woudie je k pohybu využívána síla středu těla, tedy se optimálně zapojují svaly hlubokého stabilizačního systému (HSS), což vede ke zdokonalení balančních a koordinačních dovedností a celkově k zlepšení postury a motoriky. Díky zpracované metodice učí Woudink správnému dechovému stereotypu, což je přímo spojeno se správnou funkcí HSS. Dále se nabízí Woudie využívat jako stepper, překážku či lavičku, což z něj dělá balanční fitness pomůcku s mnohem větším zásobníkem cviků, než mají ostatní pomůcky stejného charakteru. Cílová skupina akreditovaného programu v systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) jsou především děti, ale v praxi se program využívá v práci s dospělými, seniory ale i sportovní populací nebo také u osob s tělesným postižením či jiným handicapem. Trénink na Woudie zahrnuje prvky aerobního charakteru, flexibility a koordinačních, balančních a silových cviků. Pohybová intervence může probíhat v podobě herního modelu nebo samostatných na sebe navazujících pohybových programů využívajících formy cvičení jako pilates, body form, jóga, funkční trénink či kondiční cvičení za použití dalších cvičebních pomůcek.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Náplní programu je seznámit účastníky se specifiky a filosofií pohybového programu Woudink. Cílem je obsáhnout poznatky z anatomie, fyziologie, antropomotoriky a managementu spojenými s programem Woudink a také naučit praktickým dovednostem využívaných v programu Woudink v práci se specifickými skupinami žáků tak, aby absolvent byl schopen samostatně a správným způsobem prezentovat program Woudink v rámci náplně jeho pedagogické činnosti.
Požadované předpoklady
Program je určen pro pedagogické pracovníky v mateřských, základních, případně na středních školách. Uchazeči o program mají praxi v práci a vzdělávání dětí v předškolním, mladším školním a starším školním věku.
Profil absolventa
Program je určen pro pedagogické pracovníky v mateřských, základních, případně na středních školách. Uchazeči o program mají praxi v práci a vzdělávání dětí v předškolním, mladším školním a starším školním věku.
Garant programu/kurzu
Ondra Lukáš, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info