Detail programu

TĚLOOLOMOUC


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Physical Culture
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tématické vzdělávání (konference, semináře)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Rozšiřují vzdělání formou semináře, přednášky či školení.
Název programu/kurzu:
TĚLOOLOMOUC
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Učitelé tělesné výchovy budou na vzdělávacím semináři informováni o nových směrech, trendech, pedagogických metodách a vyučovacích postupech, tělocvičných a ohybových aktivitách ve výuce tělesné výchovy na základních a středních školách, doví se o modernizaci výuky tělesné výchovy a její aplikace do přímé výuky (software, technické a materiální zabezpečení), rozšíří si znalosti o integraci žáků s postižením do přímé výuky tělesné výchovy -pedagogické přístupy, vyučovací postupy, řešení praktických situací. Cílovou skupinou jsou učitelé 1. a 2. stupně na základních školách, učitelé na středních školách, vychovatelé a pedagogové volného času působící v oblastech tělesné výchovy, sportovních a pohybových aktivit.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Je vytvořit prostor a tvořivou atmosféru pro výměnu informací, zkušeností a kontaktů učitelů a tělovýchovných pracovníků všech stupňů škol, klubů a center v oblasti TV a realizovat volnočasové tělovýchovné aktivity, Ukázat a nabídnout nové směry v oblasti inovace a integrace TV, sportu a pohybové rekreace.
Požadované předpoklady
SŠ vzdělání
Profil absolventa
SŠ vzdělání
Garant programu/kurzu
Viktorjeník Dušan, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info