Detail programu

Taneční sport - I. třída


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Physical Culture
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Trenérská studia I. třídy
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Hlavním vzdělávacím cílem je získat potřebné kompetence, praktické i teoretické znalosti pro vykonávání trenérské profese.
Název programu/kurzu:
Taneční sport - I. třída
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Studující trenéři prohlubují vědomosti a praktické dovednosti nezbytné pro řízení tréninkového procesu různých věkových a výkonnostních kategorií, v různých tréninkových obdobích, resp. cyklech. V širším kontextu je studijní program zaměřen na poznatky o člověku v kontextu sportu a zákonitostech uplatňovaných při pohybové činnosti.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem studia trenérů I. třídy v tanečním sportu je získání znalostí a dovedností ke kvalifikovanému řízení tréninkového procesu všech věkových i výkonnostních kategorií v rámci tanečního sportu. Úspěšné absolvování studia je jednou z podmínek získání licence porotce a trenéra I. třídy.
Požadované předpoklady
Licence trenéra II. třídy, praxe jako trenér II. třídy minimálně 2 roky a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Profil absolventa
Licence trenéra II. třídy, praxe jako trenér II. třídy minimálně 2 roky a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Garant programu/kurzu
Hůlka Karel, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info