Detail programu

Vedení odborné praxe studentů nelékařských povolání


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Health Sciences
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující doplňující vzdělání
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Program rozšiřující a doplňující vzdělávání.
Název programu/kurzu:
Vedení odborné praxe studentů nelékařských povolání
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Program připravuje registrované všeobecné sestry k výkonu činnosti mentora klinické praxe v nelékařských zdravotnických povoláních. Celkový rozsah kurzu je 90 hodin (30 hodin kontaktní výuky, 20 hodin mentorské praxe ve zdravotnických zařízeních, 40 hodin samostudium). Za absolvování kurzu je uděleno 12 kreditů (dle Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků). V rámci kurzu jsou probrány tyto okruhy témat: ošetřovatelství, pedagogika, organizace studia ošetřovatelství. Součástí kurzu je i mentorská praxe ve zdravotnických zařízeních. Kurz je ukončen ústní zkouškou, která následuje cca měsíc po ukončení výuky.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem programu je připravit registrované všeobecné sestry k výkonu činnosti mentora klinické praxe v nelékařských zdravotnických povoláních.
Požadované předpoklady
Program je určen pro registrované všeobecné sestry s dvouletou praxí u lůžka.
Profil absolventa
Program je určen pro registrované všeobecné sestry s dvouletou praxí u lůžka.
Garant programu/kurzu
Ševčíková Blažena, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info