Detail programu

Vedení praxí v nelékařských zdravotnických povoláních


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Health Sciences
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující doplňující vzdělání
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Program rozšiřující a doplňující vzdělávání.
Název programu/kurzu:
Vedení praxí v nelékařských zdravotnických povoláních
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Obsah kurzu je zaměřen na přípravu vedení praxí pro nelékařské zdravotnické pracovníky (všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotnický záchranář) ve zdravotnických zařízeních. Rozsah kurzu je 80 hodin, z toho 30 hodin teoretické výuky, 20 hodin praxe ve zdravotnickém zařízení a 30 hodin samostudia. Teoretická výuka je realizovaná v 10ti hodinových blocích, po absolvování teorie následuje odborná praxe ve zdravotnickém zařízení. Po cca měsíci od absolvování odborné praxe je konána závěrečná zkouška. V rámci samostudia účastník plní zadané úkoly, zpracovává přípravu pro výuku jednotky praxe, připravuje se na závěrečnou zkoušku. V rámci kurzu jsou zařazeny aktuální informace z didaktiky praxe, vědecké poznatky, provozně organizační podmínky praxe, mentorství. Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je připravit nelékařské zdravotnické pracovníky k vedení praxí v nelékařských zdravotnických povoláních.
Požadované předpoklady
Absolvování kvalifikačního studia pro výkon nelékařského zdravotnického povolání doložené prostou kopií dokladu o získání kvalifikace; min. 1 rok zdravotnické praxe v oboru kvalifikace po ukončeném adaptačním procesu doložené potvrzením zaměstnavate.
Profil absolventa
Absolvování kvalifikačního studia pro výkon nelékařského zdravotnického povolání doložené prostou kopií dokladu o získání kvalifikace; min. 1 rok zdravotnické praxe v oboru kvalifikace po ukončeném adaptačním procesu doložené potvrzením zaměstnavate.
Garant programu/kurzu
Machálková Lenka, PhDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info