Detail programu

Ergoterapie - CŽV


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Health Sciences
Druh programu CŽV:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Fakulta zdravotnických věd nabízí uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení do akreditovaných studijních programů, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány (tj. je zařazen do 2. ročníku studia daného studijního oboru).
Název programu/kurzu:
Ergoterapie - CŽV
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení do akreditovaného bakalářského studijního programu Ergoterapie, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, je nabízena účast v programu celoživotního vzdělávání. Program celoživotního vzdělávání je koncipován jako program vycházející z akreditovaného bakalářského studijního programu Ergoterapie. Vzdělávací program probíhá za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku uvedeného studijního oboru). Do programu celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty. V případě, že počet přihlášených účastníků přesáhne kapacití možnosti fakulty, rozhoduje umístění v rámci přijímací zkoušky. Pro akademický rok 2021/2022 činí kapacita programu CŽV 1 místo.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Absolvování předmětů, které jsou součástí studijního plánu pro 1. ročník řádného studia.
Požadované předpoklady
Úspěšně ukončené středoškolské vzdělání, splnění požadavků přij. zkoušky pro bakalářský studijní program Ergoterapie.
Profil absolventa
Úspěšně ukončené středoškolské vzdělání, splnění požadavků přij. zkoušky pro bakalářský studijní program Ergoterapie.
Garant programu/kurzu
Vyskotová Jana, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info