Detail programu

Přístrojová rehabilitace I.


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Health Sciences
Druh programu CŽV:
Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy rozšiřující doplňující vzdělání
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Program rozšiřující a doplňující vzdělávání.
Název programu/kurzu:
Přístrojová rehabilitace I.
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz seznámí účastníky s možnostmi využívání přístrojové techniky v rámci praktické rehabilitace u širokého spektra poruch z oblasti neurologie, traumatologie, ortopedie, neurochirurgie, ale i pediatrie a dalších. V rámci výuky budou představeny možné výstupy jak pro klinickou praxi, tak pro vědecko-výzkumné účely, ale potažmo i pro výuku budoucích fyzioterapeutů, ergoterapeutů, či dalších poskytovatelů zdravotnické péče. Náplň bloků: -Obecná terminologie, přehled možností využívání přístrojových technologií v rámci rehabilitace. Spektrum aplikací a výstupů. -TYMO? Tyromotion GmbH s integrovanými senzory pro nácvik rovnováhy a posturální kontroly. Určený pro pacienty s neurologickým deficitem, se získaným i vrozeným deficitem, kraniotraumata, spinální pacienty, ortopedické pacienty a pediatrické pacienty. -Pablo? Systém Tyromotion GmbH - pro hodnocení a terapii v oblasti deficitů prstů, zápěstí, lokte i ramenního pletence a celkové posturální kontroly horního trupu. -Hodnocení sil a úhlů náklonu -Moduly pro měření a interaktivní terapii -Interaktivní nácvik s audiovisuální zpětnou vazbou -Kognitivní úlohy -Nácvik koordinace -Statický i dynamický režim -Balanční měření a terapie -Databáze pro ukládání naměřených dat
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem předmětu je, aby absolventi byli schopni prakticky aplikovat technologie do klinické praxe. Seznámili se s možností využívání technologií pro výzkumné účely a vnímali možnosti propojení vědecko-výzkumného záměru a klinické praxe. Získali dovednosti v rámci aplikovaného výzkumu, sběru dat pomocí představovaných technologií a využívání výsledků v praxi ale i v rámci dalšího vzdělávání
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Gaul Aláčová Petra, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info