Detail programu

Physical assessment by nurses


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Health Sciences
Druh programu CŽV:
Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Tématické vzdělávání (odborné konference, semináře)
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Tématické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, odborné konference, přednášky apod.
Název programu/kurzu:
Physical assessment by nurses
Zaměření programu/kurzu:
on the profession and interest
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Kurz poskytne účastníkům poznatky z oblasti komplexního posouzení zdravotního stavu jedince prostřednictvím základních metod fyzikálního vyšetření všeobecnou sestrou v anglickém jazyce. Tématika kurzu je určena pro akademické pracovníky vzdělávající nelékařský zdravotnický personál v oblasti komunikace s pacientem a multidisciplinárním týmem v anglickém jazyce na téma fyzikálního vyšetření pacienta. Hlavní témata: -Introduction: Physical assessment methods and possibilities; -Patient history and Interviewing the patient; -General survey; -Assessment of vital signs; -Cardiovascular and respiratory assessment; -Gastrointestinal and genitourinary assessment; -Neurological assessment; -Musculoskeletal assessment; -Assessment of the immune system; -Integumentary assessment and assessment of peripheral circulation.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Poskytnout znalosti a praktické dovednosti v oblasti komplexního posouzení zdravotního stavu jedince prostřednictvím základních metod fyzikálního vyšetření všeobecnou sestrou; rozpoznání subjektivních a objektivních příznaků; interpretace výsledků laboratorního vyšetření a základních vyšetřovacích metod v souladu s kompetencemi všeobecné sestry.
Požadované předpoklady
Kurz je určen pro akademické pracovníky vyučující ve studijních programech obsahujících výuku zaměřenou na fyzikální vyšetření pacienta v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské péče. Po účastnících kurzu je požadována minimálně jazyková úroveň B1.
Profil absolventa
Kurz je určen pro akademické pracovníky vyučující ve studijních programech obsahujících výuku zaměřenou na fyzikální vyšetření pacienta v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské péče. Po účastnících kurzu je požadována minimálně jazyková úroveň B1.
Garant programu/kurzu
Bartoníčková Daniela, Mgr.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info